Projecten

Werkzaamheden Cithershillsingel Koudekerke

 • Gemeente Veere & DNWG
 • November 2022 - september 2023

Algemeen
Het project is onderverdeeld onder twee opdrachtgevers, de gemeentelijke werkzaamheden, vervangen van de
riolering en bestrating worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Veere en de werkzaamheden aan de kabels
en leidingen in het trottoir in opdracht van DNWG. Dit betekent dat een aantal werkzaamheden mooi gecombineerd
uitgevoerd kunnen worden. Tijdens de uitvoering zal dit betekenen dat we op meerdere locaties tegelijk aan de slag
zullen gaan. Uiteraard zal dit dus ook wat meer overlast met zich mee brengen, maar daar staat tegenover dat de
totale tijdsduur van alle werkzaamheden wel flink ingekort kan worden.

 

Planning
In een vorig schrijven werd u medegedeeld dat er pas in januari 2023 gestart zou worden wegens lange levertijden en
een materiaal tekort. Na wat verschuivingen gaat het ons echter toch lukken om binnenkort een start te maken.
Maandag 14 november starten we met de werkzaamheden voor DNWG in de Cithershillsingel.

De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk plaats vinden in het trottoir t.h.v. de huisnummers 42 t/m 56. Daarnaast zullen
we voor iedere woning aan de oneven zijde een oversteek maken door de rijbaan. Hierdoor zal het werkvak tijdens
werkuren afgesloten zijn. Voor de kerstvakantie zullen deze werkzaamheden worden afgerond en het trottoir weer
(tijdelijk) hersteld. In een later schrijven zult u geïnformeerd worden over de verdere fasering van het project


Zie hier de informatie gekoppeld aan de BouwApp met alle recente informatie. 

Deze BouwApp kunt u ook downloaden op uw mobiele telefoon of tablet:

 

● Ga naar de appstore om de app, BouwApp, gratis te downloaden

● Zoek in de app naar ‘Groot onderhoud Cithershillsingel e.o.’
● Open het project en klik op ‘volgen’
● Selecteer de betreffende doelgroep


 

Project updates
 • 30.nov.-0001

  Bewonersbrief 1

  Grijpskerke,  4 november 2022

  Geachte bewoner(s)/eigenaar van dit pand,

   

  Eind september heeft u een schrijven van de gemeente...

  Grijpskerke,  4 november 2022

  Geachte bewoner(s)/eigenaar van dit pand,

   

  Eind september heeft u een schrijven van de gemeente ontvangen waarin medegedeeld is dat wij, Aannemingsbedrijf de Voogd Grijpskerke, na de aanbestedingsprocedure het groot onderhoud aan de Cithershillsingel e.o. te Koudekerke in opdracht hebben gekregen. Middels deze brief informeren wij u over het uitvoeren van de aankomende werkzaamheden.

   

  Algemeen

  Het project is onderverdeeld onder twee opdrachtgevers, de gemeentelijke werkzaamheden, vervangen van de riolering en bestrating worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Veere en de werkzaamheden aan de kabels en leidingen in het trottoir in opdracht van DNWG. Dit betekent dat een aantal werkzaamheden mooi gecombineerd uitgevoerd kunnen worden. Tijdens de uitvoering zal dit betekenen dat we op meerdere locaties tegelijk aan de slag zullen gaan. Uiteraard zal dit dus ook wat meer overlast met zich mee brengen, maar daar staat tegenover dat de totale tijdsduur van alle werkzaamheden wel flink ingekort kan worden.    

   

  Planning

  In een vorig schrijven werd u medegedeeld dat er pas in januari 2023 gestart zou worden wegens lange levertijden en een materiaal tekort. Na wat verschuivingen gaat het ons echter toch lukken om binnenkort een start te maken.

  Maandag 14 november as. zullen we namelijk starten met de werkzaamheden voor DNWG in de Cithershillsingel. De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk plaats vinden in het trottoir t.h.v. de huisnummers 42 t/m 56. Daarnaast zullen we voor iedere woning aan de oneven zijde een oversteek maken door de rijbaan. Hierdoor zal het werkvak tijdens werkuren afgesloten zijn. Voor de kerstvakantie zullen deze werkzaamheden worden afgerond en het trottoir weer (tijdelijk) hersteld. In een later schrijven zult u geïnformeerd worden over de verdere fasering van het project. 

   

  Download de BouwApp
  Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden maken wij gebruik van de BouwApp. Via deze app brengen we u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. Daarnaast kunt u makkelijk contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft.

  De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

  • Scan hiernaast de QR-code, of ga naar een appstore om de app gratis te downloaden.
  • Zoek in de app naar ‘Groot onderhoud Cithershillsingel e.o.’
  • Open het project en klik op ‘volgen’
  • Selecteer de betreffende doelgroep 

  Werkzaamheden

  Wat houden de werkzaamheden in? De werkzaamheden die wij voor DNWG uitvoeren zullen bestaan uit het vervangen van de oude water- en gasleidingen en het vernieuwen/verzwaren van de elektra kabels.

  In veel gevallen dienen we hiervoor ook in uw woning te zijn om uw aansluiting en/of meter te vernieuwen. Indien dit nodig is nemen wij tijdig persoonlijk contact met u op.

   

  Bereikbaarheid

  Tijdens de werkzaamheden kunt u enige hinder ervaren en is het niet altijd mogelijk om uw auto voor de deur te parkeren. De actuele locaties waar u niet kunt parkeren geven we buiten met borden aan en vermelden we in de BouwApp. Uiteraard blijft uw woning te voet ten alle tijden bereikbaar.
  Wij begrijpen dat dit in de praktijk overlast kan geven veroorzaken. Wij vragen hier graag uw begrip en medewerking voor.

   

  Afvalcontainers

  Door de werkzaamheden kan het zo zijn dat de ophaaldienst niet door uw straat heen kan. Wij vragen u vriendelijk uw afvalcontainer zo aan te bieden dat de ophaaldienst deze kunt bereiken. Het zal in de praktijk soms nodig zijn om de container aan te bieden op het dichtstbijzijnde kruispunt. Is dit wegens omstandigheden niet mogelijk voor U, dan helpen wij u uiteraard graag bij het vinden van een passende oplossing. 

   

  Informatie

  Indien u verdere informatie wenst betreffende onze werkzaamheden kunt u altijd contact opnemen via de BouwApp. Daarnaast is het altijd mogelijk om contact op te nemen met onze uitvoerder dhr. N. van Belzen,
  te bereiken op 06-33691374 of via nvbelzen AT devoogdgrijpskerke DOT nl.

   

  Heeft u vragen over de werkzaamheden betreffende de kabels en leidingen van DNWG, dan kunt u projectopzichter K.J. Wijkhuijs bereiken op Kees-Jan.Wijkhuijs AT dnwg DOT net

   

  Heeft u vragen over de werkzaamheden aan de gemeente Veere, dan kunt u projectleider J.C. Marijs bereiken op JC.Marijs AT veere DOT nl

   

   

  Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   

   

  Met vriendelijke groet,

  Aannemingsbedrijf De Voogd – Grijpskerke B.V.

 • 30.nov.-0001

  Bewonersbrief 2

  Grijpskerke,  12 december 2022

   

  Geachte bewoner(s)/eigenaar van dit pand,

   

  In ons eerder schrijven werd u geïnformeerd over de...

  Grijpskerke,  12 december 2022

   

  Geachte bewoner(s)/eigenaar van dit pand,

   

  In ons eerder schrijven werd u geïnformeerd over de aankomende werkzaamheden bij u in de buurt, de werkzaamheden die inmiddels in het eerste deel van de Cithershillsingel volop aan de gang zijn.

  Middels deze brief informeren wij u over de stand van zaken en de planning van de aankomende werkzaamheden in het nieuwe jaar.

   

  Planning

  Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de werkzaamheden aan de kabels en leidingen voor DNWG in het eerste deel van de Cithershillsingel (fase 1). In deze fase maken wij voor de kerstvakantie alle sleuven weer dicht en zullen we het trottoir aan de even zijde tijdelijk weer herbestraten, zodat deze toegankelijk is tijdens de kerstvakantie.

   

  Na de kerstvakantie zal er in fase 1a & 2 gestart worden met het vervangen van de kabels en leidingen in het trottoir. Hiervoor zal het trottoir aan de even zijde, huisnummers 22 t/m 40, opengebroken worden. In week 3 zal er gestart worden in fase 1 met het opbreken van de rijbaan, het vervangen van de riolering en aansluitend zal alles weer opnieuw bestraat worden.

  In de bijlage van deze brief vindt u een faseringsoverzicht met de bijbehorende data. Deze data zijn onder voorbehoud van de weersomstandigheden en onvoorziene zaken. Tijdens de uitvoering zult u regelmatig op de hoogte gehouden worden in de BouwApp over de voortgang van de werkzaamheden.

   

  Download de BouwApp
  Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden maken wij gebruik van de BouwApp. Via deze app brengen we u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. Daarnaast kunt u makkelijk contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft.

  De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

  • Scan hiernaast de QR-code, of ga naar een appstore om de app gratis te downloaden.
  • Zoek in de app naar ‘Groot onderhoud Cithershillsingel e.o.’
  • Open het project en klik op ‘volgen’
  • Selecteer de betreffende doelgroep

  Wat houden de werkzaamheden in?

  Het project is onderverdeeld onder twee opdrachtgevers, de gemeentelijke werkzaamheden, vervangen van de

  riolering en bestrating worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Veere en de werkzaamheden aan de kabels

  en leidingen (hoofdzakelijk in het trottoir) in opdracht van DNWG. Dit betekent dat een aantal werkzaamheden mooi gecombineerd uitgevoerd kunnen worden. Tijdens de uitvoering zal dit betekenen dat we op meerdere locaties tegelijk aan de slag zullen gaan. Uiteraard zal dit dus ook wat meer overlast met zich mee brengen, maar daar staat tegenover dat de totale tijdsduur van alle werkzaamheden wel flink ingekort kan worden.

   

  De werkzaamheden die wij voor DNWG uitvoeren zullen bestaan uit het vervangen van de oude water- en gasleidingen en het vernieuwen/verzwaren van de elektra kabels.

  In veel gevallen dienen we hiervoor ook in uw woning te zijn om uw aansluiting en/of meter te vernieuwen. Indien dit nodig is neemt één van onze werknemers tijdig persoonlijk contact met u op.

   

  De werkzaamheden die wij voor de Gemeente Veere uitvoeren zullen bestaan uit het vervangen van de hoofdriolering en het vervangen van de huisaansluiting op het riool. De aansluiting vervangen wij tot op de erfgrens, hier plaatsen wij ondergronds een ontstoppingsstuk. Vanaf dit punt is het mogelijk uw aansluiting later door te spuiten.

  Na deze werkzaamheden brengen we de trottoirs en rijbaan opnieuw aan met nieuw bestratingsmateriaal.

   

  Bereikbaarheid

  Tijdens de werkzaamheden kunt u enige hinder ervaren en is het niet altijd mogelijk om uw auto voor de deur te parkeren. De actuele locaties waar u niet kunt parkeren geven we buiten met borden aan en vermelden we in de BouwApp. Uiteraard blijft uw woning te voet ten alle tijden bereikbaar.
  Wij begrijpen dat dit in de praktijk overlast kan veroorzaken. Wij vragen hier graag uw begrip en medewerking voor.

  Heeft u speciale activiteiten gepland, zoals bijvoorbeeld een verhuizing, dan vragen wij u tijdig contact met ons op te nemen zodat we samen tot een geschikte oplossing kunnen komen.  

   

  Afvalcontainers

  Door de werkzaamheden kan het zo zijn dat de ophaaldienst niet door uw straat heen kan. Wij vragen u vriendelijk uw afvalcontainer zo aan te bieden dat de ophaaldienst deze kunt bereiken. Het zal in de praktijk soms nodig zijn om de container aan te bieden op het dichtstbijzijnde kruispunt. Is dit wegens omstandigheden niet mogelijk voor U, dan helpen wij u uiteraard graag bij het vinden van een passende oplossing. 

   

  Informatie

  Indien u verdere informatie wenst betreffende onze werkzaamheden kunt u altijd contact opnemen via de BouwApp. Daarnaast is het altijd mogelijk om contact op te nemen met onze uitvoerder dhr. N. van Belzen,
  te bereiken op 06-33691374 of via nvbelzen AT devoogdgrijpskerke DOT nl.

   

  Heeft u vragen over de werkzaamheden betreffende de kabels en leidingen van DNWG, dan kunt u projectopzichter K.J. Wijkhuijs bereiken op Kees-Jan.Wijkhuijs AT dnwg DOT net

   

  Heeft u vragen over de werkzaamheden aan de gemeente Veere, dan kunt u projectleider J.C. Marijs bereiken op JC.Marijs AT veere DOT nl

   

   

   

  Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   

   

  Met vriendelijke groet,

  Aannemingsbedrijf De Voogd – Grijpskerke B.V.