Aannemingsbedrijf De Voogd

'Wij staan garant voor kwaliteit, innovatie en betrouwbaarheid'
 • Waterbouwkundig werk
 • Grond & wegenbouwkundig werk
 • Kabelwerk & leidingbouw
 • Engineering
Vestiging
De Voogd Grijpskerke
Hondegemsweg 25
4364 RA Grijpskerke

0118 592 440

Nevenvestiging
Deltastraat 13a
4301 RC Zierikzee
T: 0118 592 440
K.V.K. 22050680
Projecten
Wij werken o.a. voor Gemeenten, Delta Infra BV, Waterschap Scheldestromen, Recreatie bedrijven en belangrijke vertegenwoordigers van het Zeeuwse bedrijfsleven.
Alle projecten
 • Gemeente Veere & DNWG Infra 9 oktober 2023 t/m medio april 2024

  Groot onderhoud Noordstraat e.o. te Zoutelande

 • DNWG 16 januari 2023 - eind april 2023

  Vervangen gas, water en elektrisch Prinses Beatrixstraat Arnemuiden

 • Gemeente Veere & DNWG November 2022 - september 2023

  Werkzaamheden Cithershillsingel Koudekerke

Project updates
 • 25.sep.2023

  Bewonersbrief 1

  Geachte bewoner(s)/eigenaar van dit pand,

   

  Recent heeft u schrijven van de gemeente ontvangen waarin kenbaar is gemaakt dat wij,...

  Geachte bewoner(s)/eigenaar van dit pand,

   

  Recent heeft u schrijven van de gemeente ontvangen waarin kenbaar is gemaakt dat wij, Aannemingsbedrijf de Voogd Grijpskerke, na de aanbestedingsprocedure het groot onderhoud aan de Noordstraat e.o. te Zoutelande in opdracht hebben verkregen. Middels deze brief informeren wij u over de uitvoering en de daar bijbehorende communicatie van de aankomende werkzaamheden.

   

  Algemeen

  Het project is onderverdeeld onder twee opdrachtgevers, de gemeentelijke werkzaamheden, vervangen van de riolering en bestrating, worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Veere. De werkzaamheden aan de kabels en leidingen in opdracht van DNWG. Dit betekent dat een aantal werkzaamheden mooi gecombineerd uitgevoerd kunnen worden. Tijdens de uitvoering zal dit betekenen dat we op meerdere locaties tegelijk aan de slag zullen gaan. Uiteraard zal dit dus ook wat meer overlast met zich mee brengen, maar daar staat tegenover dat de totale tijdsduur van alle werkzaamheden wel flink ingekort kan worden.    

   

  Planning

  Zoals reeds aan u kenbaar gemaakt zal er maandag 9 oktober 2023 gestart worden. Er zal gestart worden met de werkzaamheden aan de kabels en leidingen in het kruispunt Timmermanstraat – Noordstraat én het gedeelte Timmermanstraat 1 t/m 17, richting de Langstraat.

  Voor de verdere planning en fasering kunt u de bijgevoegde faseringstekening raadplegen.

   

  Communicatie

  Een belangrijk onderdeel van ons werk is de communicatie naar u als bewoner/eigenaar/winkelier/ondernemer. Om snel en efficiënt te kunnen communiceren, maken wij o.a. gebruik van de BouwApp. Hieronder vindt u de verdere instructies.

   

  Download de BouwApp
  Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden maken wij gebruik van de BouwApp. Via deze app brengen we u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. Daarnaast kunt u makkelijk contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft.

   

  Informatieavond

  Alvorens de werkzaamheden aanvangen nodigen wij u graag uit voor een inloop avond, waar wij samen met onze opdrachtgevers u persoonlijk te woord zullen staan en de aankomende werkzaamheden graag aan u toelichten.

  U bent daarom van harte uitgenodigd op: Dinsdag 3 oktober, tussen 19:00 – 20:00 uur in Dorpshuis de Soute Schakel.

   

  Inloopuur

  Naast de informatie die wij u per brief of app kenbaar maken, kunt u ook gebruik maken van ons inloop uur. Deze wordt, gedurende de uitvoeringsperiode buiten, gehouden iedere maandag tussen 13:30 – 14:30 uur in de directiekeet op het parkeerterrein aan de Nieuwstraat.

   

  Wat houden de werkzaamheden in?

  De werkzaamheden die wij voor DNWG uitvoeren bestaan uit het vervangen van de oude water- en gasleidingen en het vernieuwen/verzwaren van de elektra kabels. In veel gevallen dienen we hiervoor ook in uw woning te zijn. Dit om uw aansluiting te vernieuwen. Indien dit nodig is nemen wij tijdig persoonlijk contact met u op.

   

  De werkzaamheden die wij voor de Gemeente Veere uitvoeren zullen bestaan uit het vervangen van de hoofdriolering

  en het vervangen van de huisaansluiting op het riool. De aansluiting vervangen wij tot op de erfgrens, hier plaatsen wij

  ondergronds een ontstoppingsstuk. Vanaf dit punt is het mogelijk uw aansluiting later door te spuiten.

  Na deze werkzaamheden brengen we de trottoirs en rijbaan opnieuw aan met nieuw bestratingsmateriaal.

   

  Bereikbaarheid

  Tijdens de werkzaamheden kunt u enige hinder ervaren en is het niet altijd mogelijk om uw auto voor de deur te parkeren. De actuele locaties waar u niet kunt parkeren geven we buiten met borden aan en vermelden we in de BouwApp. Uiteraard blijft uw woning te voet ten alle tijden bereikbaar.
  Wij begrijpen dat dit in de praktijk overlast kan veroorzaken. Wij vragen hier graag uw begrip en medewerking voor.

  In voorgaand schrijven van de gemeente bent u op de hoogte gesteld hoe er om gegaan wordt met de parkeervergunningen in de vergunningshouderzone.

   

  Afvalcontainers

  Door de werkzaamheden kan het zo zijn dat de ophaaldienst niet door uw straat heen kan. Wij vragen u vriendelijk uw afvalcontainer zo aan te bieden dat de ophaaldienst deze kunt bereiken. Het zal in de praktijk soms nodig zijn om de container aan te bieden op het dichtstbijzijnde kruispunt. Is dit wegens omstandigheden niet mogelijk voor U, dan helpen wij u uiteraard graag bij het vinden van een passende oplossing. 

   

  Informatie

  Indien u verdere informatie wenst betreffende onze werkzaamheden kunt u altijd contact opnemen via de BouwApp. Daarnaast is het altijd mogelijk om contact op te nemen met onze uitvoerder dhr. N. van Belzen, te bereiken op 06-33691374 of via nvbelzen AT devoogdgrijpskerke DOT nl.

   

  Heeft u vragen over de werkzaamheden betreffende de kabels en leidingen van DNWG, dan kunt u projectopzichter M. Kakes bereiken op mark.kakes AT dnwg DOT net

   

  Heeft u vragen over de werkzaamheden aan de gemeente Veere, dan kunt u toezichthouder R. Danielse bereiken op RJ.Danielse AT veere DOT nl

   

   

  Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   

   

  Met vriendelijke groet,

  Aannemingsbedrijf De Voogd – Grijpskerke B.V.

 • 16.jan.2023

  Bewonersbrief 1

  Grijpskerke,  december 2022

  Geachte bewoner(s)/eigenaar,

   

  Zoals u wellicht op de inlichtingen avond heeft kunnen vernemen, heeft De...

  Grijpskerke,  december 2022

  Geachte bewoner(s)/eigenaar,

   

  Zoals u wellicht op de inlichtingen avond heeft kunnen vernemen, heeft De Voogd Grijpskerke B.V. de opdracht gekregen van DNWG om werkzaamheden uit te voeren aan het gasnet, waternet en elektriciteitsnet.  Middels deze brief informeren wij u over deze werkzaamheden.

   

  Algemeen

  De werkzaamheden worden uitgevoerd in de Koningin Julianalaan, Prins Clausstraat, Dokter van der Moerstraat en de Prinses Beatrixstraat. De werkzaamheden worden ook in deze volgorde uitgevoerd.    

   

  Planning - Fasering

  De start van het werk is voorzien in week 3 – 2023. In deze week richten we het tijdelijk depot in, plaatsen verkeersmaatregelen  en breken de verharding gefaseerd op. We werken met 2 teams om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden. Vooruitlopend op het vervangen van de kabels/leidingen in het trottoir worden de huisaansluitingen vernieuwd vanaf het trottoir tot in de woningen. U wordt tijdig geïnformeerd wanneer wij bij u in de meterkast van de woning willen werken. Aansluitend worden de kabels/leidingen in het trottoir vernieuwd. Op de achterzijde van deze brief vind u een globaal overzicht van de doorlooptijd. Dit is sterk afhankelijk van de ondergrondse situatie en de situatie in de meterkast. Oplevering van het werk is eind april 2023.

   

  Bereikbaarheid

  Tijdens de werkzaamheden ondervind u hinder en is het niet altijd mogelijk om uw auto voor de deur te parkeren. We geven u altijd toegang tot uw woning en de bereikbaarheid van de hulpdiensten wordt gegarandeerd. Heeft u aanvullend hulp nodig? Dan kunt u dit bij onze uitvoerder kenbaar maken.

   

  Afvalcontainers

  Door de werkzaamheden kan het zijn dat de ophaaldienst niet op de standaard plaats de containers kan legen. Wij vragen u vriendelijk uw afvalcontainer zo aan te bieden dat de ophaaldienst deze kan bereiken. Is dit wegens omstandigheden niet mogelijk voor U, dan helpen wij u uiteraard graag bij het vinden van een passende oplossing. 

   

  Informatie

  Indien u verdere informatie wenst betreffende onze werkzaamheden kunt u contact opnemen met onze uitvoerder dhr. Marco Sturm, via 06-50647914 of via msturm AT devoogdgrijpskerke DOT nl .

  Heeft u specifieke vragen over de kabels en leidingen van DNWG, dan kunt u contact opnemen met projectopzichter Eddy Moesman, via 06-10437378 of via eddy.moesman AT dnwg DOT net

  Kijk u tevens op de site voor aanvullende informatie: www.devoogdgrijpskerke.nl

   

  Met vriendelijke groet,

  Aannemingsbedrijf De Voogd – Grijpskerke B.V.

 • 30.nov.-0001

  Bewonersbrief 1

  Grijpskerke,  4 november 2022

  Geachte bewoner(s)/eigenaar van dit pand,

   

  Eind september heeft u een schrijven van de gemeente...

  Grijpskerke,  4 november 2022

  Geachte bewoner(s)/eigenaar van dit pand,

   

  Eind september heeft u een schrijven van de gemeente ontvangen waarin medegedeeld is dat wij, Aannemingsbedrijf de Voogd Grijpskerke, na de aanbestedingsprocedure het groot onderhoud aan de Cithershillsingel e.o. te Koudekerke in opdracht hebben gekregen. Middels deze brief informeren wij u over het uitvoeren van de aankomende werkzaamheden.

   

  Algemeen

  Het project is onderverdeeld onder twee opdrachtgevers, de gemeentelijke werkzaamheden, vervangen van de riolering en bestrating worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Veere en de werkzaamheden aan de kabels en leidingen in het trottoir in opdracht van DNWG. Dit betekent dat een aantal werkzaamheden mooi gecombineerd uitgevoerd kunnen worden. Tijdens de uitvoering zal dit betekenen dat we op meerdere locaties tegelijk aan de slag zullen gaan. Uiteraard zal dit dus ook wat meer overlast met zich mee brengen, maar daar staat tegenover dat de totale tijdsduur van alle werkzaamheden wel flink ingekort kan worden.    

   

  Planning

  In een vorig schrijven werd u medegedeeld dat er pas in januari 2023 gestart zou worden wegens lange levertijden en een materiaal tekort. Na wat verschuivingen gaat het ons echter toch lukken om binnenkort een start te maken.

  Maandag 14 november as. zullen we namelijk starten met de werkzaamheden voor DNWG in de Cithershillsingel. De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk plaats vinden in het trottoir t.h.v. de huisnummers 42 t/m 56. Daarnaast zullen we voor iedere woning aan de oneven zijde een oversteek maken door de rijbaan. Hierdoor zal het werkvak tijdens werkuren afgesloten zijn. Voor de kerstvakantie zullen deze werkzaamheden worden afgerond en het trottoir weer (tijdelijk) hersteld. In een later schrijven zult u geïnformeerd worden over de verdere fasering van het project. 

   

  Download de BouwApp
  Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden maken wij gebruik van de BouwApp. Via deze app brengen we u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. Daarnaast kunt u makkelijk contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft.

  De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

  • Scan hiernaast de QR-code, of ga naar een appstore om de app gratis te downloaden.
  • Zoek in de app naar ‘Groot onderhoud Cithershillsingel e.o.’
  • Open het project en klik op ‘volgen’
  • Selecteer de betreffende doelgroep 

  Werkzaamheden

  Wat houden de werkzaamheden in? De werkzaamheden die wij voor DNWG uitvoeren zullen bestaan uit het vervangen van de oude water- en gasleidingen en het vernieuwen/verzwaren van de elektra kabels.

  In veel gevallen dienen we hiervoor ook in uw woning te zijn om uw aansluiting en/of meter te vernieuwen. Indien dit nodig is nemen wij tijdig persoonlijk contact met u op.

   

  Bereikbaarheid

  Tijdens de werkzaamheden kunt u enige hinder ervaren en is het niet altijd mogelijk om uw auto voor de deur te parkeren. De actuele locaties waar u niet kunt parkeren geven we buiten met borden aan en vermelden we in de BouwApp. Uiteraard blijft uw woning te voet ten alle tijden bereikbaar.
  Wij begrijpen dat dit in de praktijk overlast kan geven veroorzaken. Wij vragen hier graag uw begrip en medewerking voor.

   

  Afvalcontainers

  Door de werkzaamheden kan het zo zijn dat de ophaaldienst niet door uw straat heen kan. Wij vragen u vriendelijk uw afvalcontainer zo aan te bieden dat de ophaaldienst deze kunt bereiken. Het zal in de praktijk soms nodig zijn om de container aan te bieden op het dichtstbijzijnde kruispunt. Is dit wegens omstandigheden niet mogelijk voor U, dan helpen wij u uiteraard graag bij het vinden van een passende oplossing. 

   

  Informatie

  Indien u verdere informatie wenst betreffende onze werkzaamheden kunt u altijd contact opnemen via de BouwApp. Daarnaast is het altijd mogelijk om contact op te nemen met onze uitvoerder dhr. N. van Belzen,
  te bereiken op 06-33691374 of via nvbelzen AT devoogdgrijpskerke DOT nl.

   

  Heeft u vragen over de werkzaamheden betreffende de kabels en leidingen van DNWG, dan kunt u projectopzichter K.J. Wijkhuijs bereiken op Kees-Jan.Wijkhuijs AT dnwg DOT net

   

  Heeft u vragen over de werkzaamheden aan de gemeente Veere, dan kunt u projectleider J.C. Marijs bereiken op JC.Marijs AT veere DOT nl

   

   

  Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   

   

  Met vriendelijke groet,

  Aannemingsbedrijf De Voogd – Grijpskerke B.V.