Projecten

Duikers vervangen bij het Waterschap

  • Waterschap Scheldestromen
  • Afgerond
In opdracht van het Waterschap zijn we op Walcheren gestart met het verbeteren van de doorstroming van de watergang. De bestaande ronde duikers worden vervangen voor rechthoekige kokerduikers. Hierdoor wordt de doorstroming verbeterd en is het weer toekomstbestendig. 
Op de locatie aan de Eendekotsweg is er voor gekozen om de nieuwe duiker niet op dezelfde plek als de bestaande duikers te leggen maar meer met de stroomrichting van het water mee zodat het de doorstroom bevorderd.
Project updates
  • Er is op dit moment geen actuele projectupdate