Projecten

DNWG Kabelverbinding Solarpark Zierikzee

 • DNWG Infra B.V.
 • September - November 2018

In opdracht van DNWG Infra B.V. leggen we een kabelverbinding aan om het nieuw te realiseren Solarpark aan de Techniekweg in Zierikzee te verbinden met het HoogspanningsVerdeelStation van Enduris aan het Groeneweegje te Zierikzee.

Het betreft een kabeltracé deels door het akkerland en deels door bermgronden. In het tracé zijn 4 stuks gestuurde boringen voorzien om wegen en watergangen te kruisen. De vebrinding is een bundel van 3 stuks enkeladerige kabels met elke een afmeting van 630mm2.

De kabels door het akkerland worden aangelegd  met een gronddekking van 1.60m, waardoor het toepassen van een bemaling tijdens de aanleg benodigd is. Om de kabelsleuf bereikbaar te houden wordt in de werkstrook een baan aangeleged van stalen rijplaten.

De start van het werk was op 7 September en oplevering is voorzien medio November 2018. Hierna volgt het aansluiten van de kabels in de stations en het inregelen van de installaties. Het separaat aangelegde solarpark kan eind december / begin januari de stroom gaan leveren.

Project updates
 • 22.okt.2018

  Update 3: 22 oktober 2018

  De kabels zijn aangebracht in de sleuf, getest en akkoord bevonden.

  De sleuf is gedicht en de drainages worden hersteld voor een juiste...

  De kabels zijn aangebracht in de sleuf, getest en akkoord bevonden.

  De sleuf is gedicht en de drainages worden hersteld voor een juiste waterafvoer van het akkerland.

   

 • 04.okt.2018

  Update 2: 4 oktober 2018

  De kabelsleuf is gegraven, de kabels zijn aangebracht en gebundeld.

  Klaar om waarschuwingsband aan te brengen en de sleuf te dichten!

  De kabelsleuf is gegraven, de kabels zijn aangebracht en gebundeld.

  Klaar om waarschuwingsband aan te brengen en de sleuf te dichten!

 • 20.sep.2018

  Update 1: 20 september 2018

  De diepdrainage wordt aangeracht en de stalen rijplaten worden gelegd.

  Binnenkort volgen de bemalingspompen en kan het graven van de...

  De diepdrainage wordt aangeracht en de stalen rijplaten worden gelegd.

  Binnenkort volgen de bemalingspompen en kan het graven van de kabelsleuf starten.