Projecten

DNWG Kabelverbinding Solarpark Zierikzee

  • DNWG Infra B.V.
  • Afgerond

In opdracht van DNWG Infra B.V. leggen we een kabelverbinding aan om het nieuw te realiseren Solarpark aan de Techniekweg in Zierikzee te verbinden met het HoogspanningsVerdeelStation van Enduris aan het Groeneweegje te Zierikzee.

Het betreft een kabeltracé deels door het akkerland en deels door bermgronden. In het tracé zijn 4 stuks gestuurde boringen voorzien om wegen en watergangen te kruisen. De vebrinding is een bundel van 3 stuks enkeladerige kabels met elke een afmeting van 630mm2.

De kabels door het akkerland worden aangelegd  met een gronddekking van 1.60m, waardoor het toepassen van een bemaling tijdens de aanleg benodigd is. Om de kabelsleuf bereikbaar te houden wordt in de werkstrook een baan aangeleged van stalen rijplaten.

De start van het werk was op 7 September en oplevering is voorzien medio November 2018. Hierna volgt het aansluiten van de kabels in de stations en het inregelen van de installaties. Het separaat aangelegde solarpark kan eind december / begin januari de stroom gaan leveren.

Project updates
  • Er is op dit moment geen actuele projectupdate