Projecten

Aanleg 50 kV kabelverbinding Westdorpe-Terneuzen Zuid 4

  • Delta Infra B.V.
  • Afgerond

In opdracht van Delta Infra BV is de transportcapaciteit tussen 150kV station Westdorpe en 50kV station Terneuzen Zuid  vergroot. DELTA Netwerkbedrijf (DNWB) heeft DELTA Infra opdracht gegeven tot het realiseren van een extra kabelverbinding tussen beide stations.

 

De nieuwe verbinding is een uitbreiding op de twee bestaande 50kV (oliedruk)verbindingen. Voor de nieuwe verbinding zal gebruik worden gemaakt van een gedeelte van de buiten bedrijf zijnde 50kV oliedrukkabel  die loopt tussen 150kV station Westdorpe en Air Products.

 

Het door De Voogd-Grijpskerke B.V. nieuw aangelegde deel bestaat uit kunststofkabel (XLPE 3x1x800mm2 Alrm). Het kabeltracé is deels in open ontgraving en deels middels HDD (gestuurde) boringen aangelegd. De gestuurde boringen kruisen onder andere tweemaal het spoor, éénmaal het kanaal Gent – Terneuzen, en éénmaal de provinciale weg.

Project updates
  • Er is op dit moment geen actuele projectupdate