Projecten

Rioolvervanging Lange Dreef Oosterland

  • gemeente Schouwen-Duiveland
  • Afgerond

In opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland vervangen wij een vuilwaterriool in de Lange Dreef te Oosterland.

Naast het nieuwe vuilwaterriool wordt ten behoeve van regenwater ook een schoonwaterriool aangelegd.

Zoveel mogelijk regenwater van de rijbaan én de daken van de woningen wordt opgevangen in dit riool en afgevoerd naar open water.

Naast de rioolwerkzaamheden wordt ook de rijbaan geheel vernieuwd met nieuwe materialen en een degelijke fundering.

Uitdaging binnen dit project is het feit dat dit een doodlopende weg is en niet via een andere kant is te benaderen.

Vooruitlopend op het werk van de gemeente wordt in opdracht van DNWG de waterleiding, gasleiding en de elektrakabels vervangen.

Het combineren van beide werken is efficiënt en geeft een kortere doorlooptijd dan wanneer de werkzaamheden apart worden uitgevoerd.

Minder overlast voor de omgeving is één van de belangrijkste uitgangspunten voor dit werk !

Project updates
  • Er is op dit moment geen actuele projectupdate