Projecten

Groot onderhoud Noordstraat e.o. te Zoutelande

 • Gemeente Veere & DNWG Infra
 • 9 oktober 2023 t/m medio april 2024

In opdracht van gemeente Veere en DNWG Infra B.V. voeren we het groot onderhoud uit aan de Noordstraat e.o. te Zoutelande.
In hoofdlijn bestaan de werkzaamheden voor DNWG uit; het vervangen van de huidige waterleiding en in een aantal fases ook de gasleidingen en elektra kabels. Daarnaast worden sommige huisaansluitingen vernieuwd of overgezet op de nieuw hoofd leiding / kabel.
Voor de gemeente Veere bestaan de werkzaamheden uit het vervangen van het huidige beton riool voor een nieuw pvc riool. Daarnaast zullen de riool huisaansluitingen tot op de erfafscheiding vervangen worden. Na het vernieuwen van het riool brengen we een nieuwe funderingsconstructie aan met daarop de nieuwe bestrating.

 

Wilt u op de hoogte blijven van dit project, volg dit project dan op de BouwApp. Zo bent u op de hoogte van de laatste informatie omtrent dit project. 

 

 

Project updates
 • 25.sep.2023

  Bewonersbrief 1

  Geachte bewoner(s)/eigenaar van dit pand,

   

  Recent heeft u schrijven van de gemeente ontvangen waarin kenbaar is gemaakt dat wij,...

  Geachte bewoner(s)/eigenaar van dit pand,

   

  Recent heeft u schrijven van de gemeente ontvangen waarin kenbaar is gemaakt dat wij, Aannemingsbedrijf de Voogd Grijpskerke, na de aanbestedingsprocedure het groot onderhoud aan de Noordstraat e.o. te Zoutelande in opdracht hebben verkregen. Middels deze brief informeren wij u over de uitvoering en de daar bijbehorende communicatie van de aankomende werkzaamheden.

   

  Algemeen

  Het project is onderverdeeld onder twee opdrachtgevers, de gemeentelijke werkzaamheden, vervangen van de riolering en bestrating, worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Veere. De werkzaamheden aan de kabels en leidingen in opdracht van DNWG. Dit betekent dat een aantal werkzaamheden mooi gecombineerd uitgevoerd kunnen worden. Tijdens de uitvoering zal dit betekenen dat we op meerdere locaties tegelijk aan de slag zullen gaan. Uiteraard zal dit dus ook wat meer overlast met zich mee brengen, maar daar staat tegenover dat de totale tijdsduur van alle werkzaamheden wel flink ingekort kan worden.    

   

  Planning

  Zoals reeds aan u kenbaar gemaakt zal er maandag 9 oktober 2023 gestart worden. Er zal gestart worden met de werkzaamheden aan de kabels en leidingen in het kruispunt Timmermanstraat – Noordstraat én het gedeelte Timmermanstraat 1 t/m 17, richting de Langstraat.

  Voor de verdere planning en fasering kunt u de bijgevoegde faseringstekening raadplegen.

   

  Communicatie

  Een belangrijk onderdeel van ons werk is de communicatie naar u als bewoner/eigenaar/winkelier/ondernemer. Om snel en efficiënt te kunnen communiceren, maken wij o.a. gebruik van de BouwApp. Hieronder vindt u de verdere instructies.

   

  Download de BouwApp
  Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden maken wij gebruik van de BouwApp. Via deze app brengen we u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. Daarnaast kunt u makkelijk contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft.

   

  Informatieavond

  Alvorens de werkzaamheden aanvangen nodigen wij u graag uit voor een inloop avond, waar wij samen met onze opdrachtgevers u persoonlijk te woord zullen staan en de aankomende werkzaamheden graag aan u toelichten.

  U bent daarom van harte uitgenodigd op: Dinsdag 3 oktober, tussen 19:00 – 20:00 uur in Dorpshuis de Soute Schakel.

   

  Inloopuur

  Naast de informatie die wij u per brief of app kenbaar maken, kunt u ook gebruik maken van ons inloop uur. Deze wordt, gedurende de uitvoeringsperiode buiten, gehouden iedere maandag tussen 13:30 – 14:30 uur in de directiekeet op het parkeerterrein aan de Nieuwstraat.

   

  Wat houden de werkzaamheden in?

  De werkzaamheden die wij voor DNWG uitvoeren bestaan uit het vervangen van de oude water- en gasleidingen en het vernieuwen/verzwaren van de elektra kabels. In veel gevallen dienen we hiervoor ook in uw woning te zijn. Dit om uw aansluiting te vernieuwen. Indien dit nodig is nemen wij tijdig persoonlijk contact met u op.

   

  De werkzaamheden die wij voor de Gemeente Veere uitvoeren zullen bestaan uit het vervangen van de hoofdriolering

  en het vervangen van de huisaansluiting op het riool. De aansluiting vervangen wij tot op de erfgrens, hier plaatsen wij

  ondergronds een ontstoppingsstuk. Vanaf dit punt is het mogelijk uw aansluiting later door te spuiten.

  Na deze werkzaamheden brengen we de trottoirs en rijbaan opnieuw aan met nieuw bestratingsmateriaal.

   

  Bereikbaarheid

  Tijdens de werkzaamheden kunt u enige hinder ervaren en is het niet altijd mogelijk om uw auto voor de deur te parkeren. De actuele locaties waar u niet kunt parkeren geven we buiten met borden aan en vermelden we in de BouwApp. Uiteraard blijft uw woning te voet ten alle tijden bereikbaar.
  Wij begrijpen dat dit in de praktijk overlast kan veroorzaken. Wij vragen hier graag uw begrip en medewerking voor.

  In voorgaand schrijven van de gemeente bent u op de hoogte gesteld hoe er om gegaan wordt met de parkeervergunningen in de vergunningshouderzone.

   

  Afvalcontainers

  Door de werkzaamheden kan het zo zijn dat de ophaaldienst niet door uw straat heen kan. Wij vragen u vriendelijk uw afvalcontainer zo aan te bieden dat de ophaaldienst deze kunt bereiken. Het zal in de praktijk soms nodig zijn om de container aan te bieden op het dichtstbijzijnde kruispunt. Is dit wegens omstandigheden niet mogelijk voor U, dan helpen wij u uiteraard graag bij het vinden van een passende oplossing. 

   

  Informatie

  Indien u verdere informatie wenst betreffende onze werkzaamheden kunt u altijd contact opnemen via de BouwApp. Daarnaast is het altijd mogelijk om contact op te nemen met onze uitvoerder dhr. N. van Belzen, te bereiken op 06-33691374 of via nvbelzen AT devoogdgrijpskerke DOT nl.

   

  Heeft u vragen over de werkzaamheden betreffende de kabels en leidingen van DNWG, dan kunt u projectopzichter M. Kakes bereiken op mark.kakes AT dnwg DOT net

   

  Heeft u vragen over de werkzaamheden aan de gemeente Veere, dan kunt u toezichthouder R. Danielse bereiken op RJ.Danielse AT veere DOT nl

   

   

  Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   

   

  Met vriendelijke groet,

  Aannemingsbedrijf De Voogd – Grijpskerke B.V.