Diensten

Kabelwerk & leidingbouw

Aannemingsbedrijf De Voogd-Grijpskerke B.V. is een begrip in de wereld van kabelwerk & leidingbouw. Als belangrijke partner van Delta Infra BV zijn wij dagelijks met een team speciaal opgeleide vakmensen aan het werk in de aanleg en onderhoud van het Zeeuwse gas-, water-, en elektriciteitsnetwerk. Maar ook voor andere nutsbedrijven en diverse telecombedrijven zijn wij een gewaardeerd partner voor aanleg en onderhoud.

 

Kabelwerk

Het kabelwerk heeft betrekking op het aanleggen, monteren, repareren en verwijderen van kabels ten behoeve van energie- en informatiesystemen. Onze medewerkers zijn geschoold op het gebied van laag-, midden-, en hoogspanningstechniek.

 

Leidingbouw

De leidingbouw heeft betrekking op de aanleg, onderhoud, renovatie en reparatie van aansluitleidingen (inclusief de meter), distributieleidingen, transportleidingen en de daarbij behorende verbindingswerkzaamheden inclusief appendages, ten behoeve van het onder druk transporteren en distribueren van gas en/of drinkwater.

 

Sleufloze technieken

De aanleg van ondergrondse leidinginfrastructuur kan plaatsvinden in een gegraven sleuf of door middel van sleufloze technieken (gestuurde boring, raketpersing). De toepassing van sleufloze technieken kan grote voordelen bieden t.o.v. de gegraven variant. Graag informeren wij u over de mogelijkheden. Zowel raketpersingen als gestuurde boringen worden uitgevoerd door ons zusterbedrijf Bos Grijpskerke B.V .

 

CKB

Aannemingsbedrijf De Voogd-Grijpskerke B.V. is door Bureau Veritas gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm CKB. De Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven bevat een pakket met eisen voor buizen- en kabellegbedrijven die werkzaam zijn in de aardgas-, drinkwater-, energiekabel- en informatiekabelsector. De eisen hebben betrekking op kwaliteits-, arbo-, milieu-, en veiligheidsaspecten, alsmede financiële, fiscale en administratieve aspecten.