Diensten

Engineering

De afdeling Engineering verzorgt voor haar opdrachtgevers een totaalpakket op het gebied van:

  • ontwerp & voorbereiding
  • GPS uitzetten en inmeten

 

Hiertoe heeft de afdeling de beschikking over de modernste apparatuur en herbergt het kennis en creativiteit om de klant te voorzien van innovatieve, pasklare oplossingen volgens de laatste technieken. De werkzaamheden van de afdeling Engineering kunnen onafhankelijk van de uitvoeringstak van Aannemingsbedrijf De Voogd-Grijpskerke B.V. worden uitgevoerd.

 

 

Ontwerp & voorbereiding

De afdeling Engineering verzorgt voor haar opdrachtgevers, binnen alle kernactiviteiten, een compleet ontwerp met tekeningen, constructieberekeningen, bestekken, begrotingen en vergunningaanvragen, gereed voor uitvoering. De tekeningen worden digitaal vervaardigd en kunnen in diverse uitwisselingsformaten worden aangeleverd. De bestekken zijn opgezet conform de RAW-systematiek en zijn uitwisselbaar binnen diverse bestekkenprogrammatuur. De begroting wordt, net als bestek en tekening, met reguliere programmatuur opgesteld, op de door u gewenste wijze.

 

 

GPS uitzetten en inmeten

De afdeling Engineering maakt voor het uitzetten en inmeten van infrastructurele werken gebruik van de nieuwste GPS-installatie, aangestuurd door een netwerk van GPS en Glonass satellieten. Voorafgaand aan het werk wordt de bestaande situatie van het werkterrein in kaart gebracht, waarna de voor het werk belangrijke punten m.b.v. van de GPS-installatie worden uitgezet. Denk hierbij aan hoofdassen, rioolputten, e.d. Na de uitvoering van het werk wordt het werk m.b.v. de GPS-installatie ingemeten en verwerkt in een digitale tekening, in het door de opdrachtgever gewenst formaat. Ook bestaat de mogelijkheid om tussentijds het werk te monitoren m.b.v. de GPS-installatie en indien nodig aanpassingen te verrichten.