Diensten

Grond & wegenbouwkundig werk

Met een modern machinepark en goed opgeleide vakmensen, die kennis hebben van de laatste uitvoeringstechnieken, voert Aannemingsbedrijf De Voogd-Grijpskerke B.V. een breed scala aan werkzaamheden uit op het gebied van grondwerken, rioleringswerken en wegenbouwkundige werken.

 

Grondwerk

Grondwerk heeft betrekking op bodemsaneringen, bouw- en woonrijpmaken van terreinen, grootgrondverzet en cultuurtechnisch grondwerk, vaak uitgevoerd in combinatie met de andere kernactiviteiten van De Voogd-Grijpskerke B.V. Ook het zeven van grond, zand en compost behoort tot de grondwerkactiviteiten. Hiertoe kan een mobiele zeefinstallatie, type trommelzeef, op locatie worden ingezet.

 

Rioleringswerk

Rioleringswerk heeft betrekking op het aanleggen en onderhouden van complete rioleringsstelsels, zowel vrijvervalriolering als drukriolering, inclusief huis- en kolkaansluitingen. Daarnaast wordt het aanleggen en onderhouden van drainagesystemen en duikers ook tot het rioleringswerk gerekend. De laatste jaren heeft Aannemingsbedrijf De Voogd-Grijpskerke B.V. zich ontwikkeld tot een specialist op het gebied van de aanleg van grote drukleidingen, al dan niet voorzien van flowmeters en/of andere hulpstukken, en diepriolering.

 

Wegenbouwkundig werk

Wegenbouwkundig werk bestaat uit het aanleggen van diverse soorten verhardingen, met bijbehorende funderingslagen, het plaatsen en onderhouden van wegmeubilair en de aanleg en het onderhoud van wegbermen.

 

De laatste jaren is het machinaal straten sterk in opkomst. Aannemingsbedrijf De Voogd-Grijpskerke B.V. is reeds jaren geleden op deze ontwikkeling ingesprongen en inmiddels hebben wij ruime ervaring in het machinaal straten waarvoor wij de beschikking hebben over geavanceerde apparaten zoals onder andere bestratingsklemmen, stenenklemmen en vacuümsets.