Over ons

Mission Statement

Onze missie vormt de basis van onze bedrijfscultuur, van onze interne werking en van onze activiteiten richting onze klanten:

 

“De Voogd Grijpskerke is een specialist op boven- en ondergrondse infrastructuur werken. Zij streeft  een preferred supplier rol  bij directe en indirecte opdrachtgevers in productiebedrijven, recreatie en overheidssectoren na, gebaseerd op vakmanschap, transparantie en betrouwbaarheid op resultaat en service.  Door haar sterke sociale verankering voelt zij zich een betrokken partij bij maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, veiligheid en werkgelegenheid"

 

In onze missie liggen een aantal kernwaarden besloten die wij expliciet doorleven en uitdragen. In alles wat wij doen, vormen zij onze leidraad:

 

  Onze handelen wordt primair bepaald door het vinden van de beste oplossing voor de opdrachtsituatie

 

  Waarbij we ons bewust zijn van onze bijdragen aan de regionale ontwikkeling

 

  Ons vakmanschap is ons beste hulpmiddel

 

  We zien het als een noodzakelijke uitdaging om met dit vakmanschap nieuwe paden te verkennen

 

 

We streven naar een unieke positie in de markt door:

 

  Onze expliciete expertise op boven- en ondergronds infrastructuur werken

 

  Meetbare resultaten

 

  Samenwerkingspartners met expliciete expertises complementair aan de onze

 

  Ervaring in innovatietrajecten

 

  Sterke bekendheid en Imago in de regio en bij DMU’s

 

 

Om deze positie waar te maken zien wij een aantal speerpunten voor onze organisatie:

 

  Het aantrekken van nieuwe klanten in de industrie met een expliciete positionering op onze expertise

 

  Het verzamelen van bewijsvoering voor onze claim als product leader

 

  Het verder investeren in ons sociaal kapitaal

 

  Inrichting van de merken  De Voogd Grijpskerke en Bos Grijpskerke  en deze in lijn brengen met positionering

 

  Het verder in kaart brengen en ontwikkelen van technologische vernieuwingen en deze ‘mappen’ tegen nieuwe doelmarkten (vb kennis voor klimaat)

 

  Het inventariseren van en contact leggen met relevante kennispartners